Logotyp på utskrifter

Utlysningar

Ett projekt börjar normalt med att en intresserad organisation gör en ansökan till någon eller några av Socialfondens utlysningar.

 

En utlysning innebär att en bestämd summa ur Socialfonden blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras dels utifrån de europeiska och nationella mål som har satts upp inom varje programområde, dels utifrån regionala eller nationella behov och förutsättningar.

 

Den här delen av processen sker till stor del på regional nivå: de regionala ESF-kontoren utlyser, bedömer ansökningarna och fattar beslut tillsammans med regionala samarbetspartner. Det finns även utlysningar på nationell nivå.

 

På de här undersidorna kan du välja att dela upp utlysningarna regionvis eller per programområde. Därefter kan du välja att få dem uppdelade på kommande, pågående eller avslutade utlysningar.

Bild i högerkolumn