Logotyp på utskrifter

Ungas mobilitet

Endast aktuellt enbart för programområde 2.

Kostnadslaget ”Ungas mobilitet”

Svenska ESF-rådet deltar i lärandenätverket ”Transnational mobility measures for disadvantaged youth and young adults" (TLN mobility). Vid budgetering av kostnader som uppstår i samband med den här typen av projekt där deltagarna vistas utomlands ska enhetskostnaderna under kostnadslaget ”Ungas mobilitet” användas.

Utlandspraktik

Projektmedel inom Europeiska socialfonden är avsedda för respektive medlemsstat, detta innebär att projekten kan finansiera kostnader som är kopplade till deltagarna i projektet såsom resor, logi och sociala kostnader kring utlandspraktiken till en arrangör i mottagarlandet.

 

På samma sätt kommer man att få betalt från den projektpartner man har i mottagarlandet när man ordnar platser för ungdomar som ska praktisera i Sverige.

 

I Projektrummet ska totalsumman för dagsbelopp för uppehälle och försäkring och totalsumman för resekostnader anges separat.

Särredovisa Ungas mobilitet 

Kostnadsslaget Ungas mobilitet ska särredovisas i bokföringen.

Aktuella enhetskostnader

Enhetskostnader Ungas mobilitet (TLN mobility) PO2 (Pdf öppnas i nytt fönster)

 

Bild i högerkolumn