Logotyp på utskrifter

Resor och logi

Informationen gäller samtliga programområden.

Stödberättigade utgifter

Följande utgifter för resor och logi är stödberättigande:

  • resor, såsom biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning och vägtullar
  • måltider, om de inte täcks av traktamente
  • logi
  • visum
  • dagtraktamente

Parkeringsavgifter omfattas av ett förenklat kostnadsalternativ (schablon om 15 %) och anges i även i bilagan till myndighetens föreskrifter som en indirekt kostnad. Parkeringsavgifter är alltså alltid att betrakta som en indirekt kostnad.

Underlag

För att kostnaderna ska vara stödberättigande ska deltagare och syfte klart framgå av underlagen.

Särredovisa resor och logi

Kostnadsslaget Resor och logi ska särredovisas i bokföringen.

Bild i högerkolumn