Logotyp på utskrifter

Redovisa projektets verksamhet

Redovisning av projektets verksamhet och kostnader registreras i Projektrummet

 

Anvisning till hur du skapar en ansökan om utbetalning (Pdf öppnas i nytt fönster)

Ta reda på vad som gäller

Stödsökanden är skyldig att vara väl insatt i och följa de regler som gäller för stöd från Socialfonden. Det är också mycket viktigt att fortlöpande sprida nödvändig information till alla aktörer i projektet.

Förändringar i projektet

Alla förändringar av projektet ska snarast rapporteras till ESF-rådet. Tänk på att vissa förändringar kan kräva ändringsbeslut.

Medfinansieringen 

Kom redan från början överens med eventuella medfinansiärer om när och hur medfinansieringen ska betalas och/eller redovisas till projektet. Det är den stödsökandes ansvar att inhämta underlag för verifiering av medfinansiering.

 

Observera att det är endast deltagarnas faktiska nedlagda tid som kan användas som medfinansiering i projektet.

Utbetalningarna sker i efterskott

Planera likviditeten i projektet. Alla utbetalningar av stöd sker i efterskott. Detta innebär att man som stödsökande själv måste kunna finansiera projektets utgifter i avvaktan på utbetalning av stöd.

Utgifterna ska finnas med i beslutet

Alla utgifter och aktiviteter ska, för att vara stödberättigande, vara nödvändiga för projektets genomförande och finnas med i beslutet om stöd. De ska också vara uppkomna inom den beslutade projektperioden.

Svenska ESF-rådet rapporterar ärenden till OLAF

Svenska ESF-rådet måste rapportera alla ärenden där vi, eller andra myndigheter som handlägger stöd, hittar fel i den EU – finansierade delen av stödet på mer än 10 000 euro. OLAF är den europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Vi rapporterar ärendena oavsett om det är ett misstänkt bedrägeri eller ett vanligt fel.

Bild i högerkolumn