Logotyp på utskrifter

Medfinansiering

Medfinansieringsgraden varierar mellan utlysningarna

I varje utlysning framgår det vilken medfinansieringsgrad som är aktuell, det varierar från utlysning till utlysning beroende på programområde och målgrupp. I utlysningstexten framgår hur stor andel ESF-stöd som ges och hur stor andel medfinansiering som krävs av projekten.

Vad kan medfinansieringen bestå av?

Medfinansieringen kan bland annat bestå av deltagarersättningar, finansiering från medverkande aktörer i form av nedlagd tid i projektet och kontanta medel från projektägaren.

 

Tänk på att de kostnader som budgeteras och redovisas under offentligt bidrag i annat än pengar INTE ska tas upp som direkta kostnader i projektet. 

Kontanta medel från projektägaren 

Kontanta medel från projektägaren är de medel som projektägaren avser att stå för själv och utgör en andel av de direkta ansökta kostnaderna. Detta innebär att projektägaren inte kan budgetera kostnader från den egna organisationen som medfinansiering i annat än pengar. De kontanta medlen ska budgeteras som kontanta medel från projektägaren.

Enhetskostnader för personalens nedlagda tid 

I Socialfonden används enhetskostnader vid budgetering och redovisning av personalens nedlagda tid. Inom programområde 1 utgår enhetskostnaderna från bestämda yrkeskategorier. I programområde 2 och 3 utgår enhetskostnaderna från vilka funktioner personalen har i projektet.

Bild i högerkolumn