Logotyp på utskrifter

Intäkter

Exempel på intäkter 

Som intäkter räknas bland annat projektrelaterade inkomster från försäljning, uthyrning, tjänster, anmälningsavgifter med mera.

 

I de fall personal i projektet har någon typ av anställningsstöd, till exempel lönebidrag ska det budgeteras som intäkt i projektet.

Budgetera intäkterna

Budgetera förväntade intäkter som projektet genererar under budgetpost Intäkter. Lämna en beskrivning av vilka intäkter som förväntas bli aktuella i projektet.

Redovisa intäkterna

Intäkterna ska redovisas i ansökan om utbetalning av stöd.

 

Intäkter ska särredovisas i bokföringen.

Bild i högerkolumn