Logotyp på utskrifter

ERUF

Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF)

I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Dessa förvaltas av Tillväxtverket och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Fonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar bl.a. insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.

Ett Socialfondsprojekt kan innehålla utgifter för aktiviteter som faller inom ramen för ERUF. Högst 49 procent av projektets finansiering från socialfonden kan avse sådana utgifter.

Budgeten för kostnader av regionalfondskaraktär skiljer sig något från Socialfonden

  • Budgetering av personalkostnader (faktiska kostnader).
  • Schablon 42,68% för lönebikostnader.
  • Schablon för indirekta kostnader (två alternativ 15 % resp. 20 %).
  • Benämning av investeringar och utrustning (jfr utrustning och material).

Det är de faktiska kostnaderna som ligger till grund för budget. I mallen uppger ni faktisk timlön eller faktisk månadslön * sysselsättningsgrad * 42,68% (avser lönebikostnader) *antal timmar alternativt antal månader.


Kostnader för personal omfattar utbetalda faktiska lönekostnader för egen personal anställd för projektet eller egen personal särskilt avdelad för att arbeta i projektet. I lönekostnaderna får medräknas semesterlön (enligt lag 12 % vid 25 semesterdagar) och har den anställde rätten till fler semesterdagar ökas.

Bild i högerkolumn