Logotyp på utskrifter

Projektbudgetmallar

Här finns projektbudgetmallar för dig som vill börja planera budget i ditt projekt. Den manuella budgetmallen kan ligga till grund för budget i det elektroniska Projektrummet.

 

Budgeten har två delbudgetar, analys- och planeringsfas samt genomförandefas. När ni budgeterar gör ni en budget för respektive fas. Ni budgeterar för hela projekttiden. Budgeten är inte uppdelad årsvis utan omfattar hela projektperioden. Detta för att underlätta budgetändringar i framtiden.

 

Den manuella budgetmallen bygger på Excel och är uppdelad i olika flikar för registrering.

Generella inställningar; en kort guide i 6 steg.

Steg 1, val av programområde ni avser att söka stöd inom. Valet gör ni genom att ställa er i kolumnen C och rad 5 och välja i rullisten. Enhetskostnaderna för personal samt enhetskostnader för medfinansiering styrs utifrån val i rullisterna som ryms i flikarna för respektive projektfas.

 

Steg 2, registrering av budget på aktuella flikar.

 

Steg 3, 4 och 5 uppger ni eventuella intäkter i kolumn C rad 6,7,8.

 

Steg 6, information om att ni kan följa budget under registrering i fliken budgetöversikt.

Budgetöversikt

Här summeras budget som registreras i de olika flikarna. Ni kan även följa andelen medfinansiering för avstämning mot vad som uppges i utlysningen.

Flikar för registrering av budget

Data är en låst flik där datauppgifterna som ligger till grund för enhetskostnaderna ligger samlade. Endast för Svenska ESF-rådets bruk.

Manuella mallar för budgetering

Utlysningen styr vilka enhetskostnader som gäller. Är ni osäker vilken budgetmall som ni ska använda, kontakta ansvarig person för utlysningen.

För utlysningar med förstudier enligt klumpsummemodell

Projektmall klumpsummeprojekt - förstudier

För utlysningar med projektstart 2021.
Projektbudgetmall 2021-1 för PO1 

Projektbudgetmall 2021-1 för PO2

För utlysningar med projektstart 2020.
Projektbudgetmall 2020-1 för PO1.Xlsx öppnas i nytt fönster.

Projektbudgetmall 2020-1 för PO2.Xlsx öppnas i nytt fönster.

 

För utlysningar med projektstart 2019.

Projektbudgetmall 2019-1 för PO1. Xlsx öppnas i nytt fönster.

Projektbudgetmall 2019-1 för PO2. Xlsx öppnas i nytt fönster.

 

För utlysningar med projektstart 2018.

Projektbudgetmall 2018-1 för PO1. Xlsx öppnas i nytt fönster.

Projektbudgetmall 2018-1 för PO2. Xlsx öppnas i nytt fönster.

 

För utlysningar med projektstart under 2017.

Projektbudgetmall 2017-1 för PO1, PO2, PO3. Xlsx öppnas i nytt fönster.

 

För utlysningar som är beslutade efter den 15 april 2015 med projektstart under 2016 gäller budgetmall 2016-1.1

Projektbudgetmall 2016-1.1 (Xlsx öppnas i nytt fönster.)

 

För utlysningar som är beslutade efter 15 april 2015 med projektstart under 2015 gäller budgetmall 2015-2.1

Projektbudgetmall 2015-2.1 (Xlsx öppnas i nytt fönster.)

 

För utlysningar som är beslutade innan den 15 april 2015 oavsett projektstart gäller den tidigare publicerade budgetmallen 2015-1.1

Projektbudgetmall 2015-1.1 (Xlsx öppnas i nytt fönster.)