Logotyp på utskrifter

Tre programområden

Det nya programmet ska stärka arbetsmarknadens funktionssätt och stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Programområdena ska genom sina mål och insatser bidra till social innovation, fattigdomsbekämpning och en förstärkning av geografiskt utsatta områden.

Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Området omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas.

Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete

Satsningarna gäller bland annat metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Satsningarna ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målgrupperna är unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), de som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete samt nyanlända, främst kvinnor.

Programområde 3 - Sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga är en särskild satsning av kommissionen som går till de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga (15-24 år). I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Bild i högerkolumn