Logotyp på utskrifter

Horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska integreras i projekt och på så vis prägla insatserna som får stöd från ESF. Principerna handlar om jämställdhet, tillgänglighet, icke­diskriminering och hållbar utveckling.

 

Läs mer om vad programmet säger angående horisontella principer under respektive rubrik i vänsterspalten. Här hittar du som arbetar i projekt också information om hur arbete med jämställdhet kan ge bättre projektresultat, och får en stegvis genomgång av jämställdhetsintegrering på projektnivå.

 

Ta gärna del av konkreta exempel, liksom länkar till stödmaterial; jämställdhetsstandard respektive guider och kunskapssammanställningar.

 

Faktablad

Faktablad om horisontella principer (.pdf) som går bra att skriva ut:

Jämställdhet

Icke-diskriminering

Tillgänglighet

Hållbar utveckling

 

ESF-rådet erbjuder stöd till projekt > ESF-support

Svenska ESF-rådet ger stöd kring de horisontella principerna till projektägare för att ge projekten goda möjligheter att nå avsedda mål och resultat. Stödet sker löpande via kontakter med myndigheten och efter bedömning genom särskilda insatser.

Läs mer på ESF-support.

Bild i högerkolumn