Logotyp på utskrifter

Programinformation

Enligt Socialfondsprogram 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.

 

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:

  • stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
  • förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  • öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, och
  • underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Socialfondsprogrammet 2014-2020 (senaste versionen)

Socialfondsprogrammet 2014-2020. (tidigare version).

Populärversion av Socialfondsprogrammet. Pdf öppnas i nytt fönster.

Faktablad om Socialfonden

Här kan du hitta korta faktablad om Socialfonden:

Socialfonden ett verktyg

Programområde 1

Programområde 2

Programområde 3

Fondsamverkan

Medfinansiering

Förenklingar

Från utlysning till utvärdering

Uppföljning och utvärdering

Transnationalitet

 

Horisontella principer

Jämställdhet

Icke diskriminering

Tillgänglighet

Hållbarhet

 

 

 


Bild i högerkolumn

Jämställdhetsintegrering

Att arbeta med jämställdhet inom Europeiska socialfonden är ett ska-krav. Det betyder att jämställdhet ska finnas med i allt arbete, från förberedelser av program till projektens genomförande.