Logotyp på utskrifter

Kan jag ändra projektet?

Mycket kan hända under ett projekts gång som kan föranleda att projektet behöver ändras. Ha alltid en dialog med Svenska ESF-rådet och låt inte förändringarna bara dyka upp när du redovisar i Projektrummet.

Ändra indikatorer, aktiviteter mål eller budget

Beskrivningar, tillvägagångssätt, resursplanering och annat kan under resans gång behöva uppdateras. Ändringar ska ske i dialog med Svenska ESF-rådet.

Ansvarig organisation

Vi är angelägna om att ha aktuella kontakt- och adressuppgifter så uppdatera dem vid alla förändringar. Om ni vill ändra stödsökande, ansvarig organisation för projektet, krävs en särskild process. Hör av er till Svenska ESF-rådet. 

Förlänga tiden i projektet

Projekttiden kan oftast förlängas, men i dialogen med Svenska ESF-rådet behöver skälet till förlängningen anges.

Hur du skapar en ändringsansökan i Projektrummet

Läs om hur du skapar en ändringsansökan i Projektrummet

Bild i högerkolumn