Logotyp på utskrifter

Hur ska mitt projekt följas upp och utvärderas?

Det förväntas av projekten att de ska arbeta med ett resultatfokus. De ska kontinuerligt och på ett systematiskt sätt följa upp och utvärdera sin verksamhet och de resultat som nås, alternativt inte nås, för att se att de är på väg åt önskat håll. Socialfonden ger möjligheter att prova nya arbetssätt som kan komplettera och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken. Därför är det viktigt att arbeta med uppföljning och utvärdering, för att kunna utröna vad som ger bra resultat och varför. Även då projekt tillämpar befintliga arbetssätt är det viktigt att följa upp verksamheten för att se hur det går och vilka resultat som nås.

Information om deltagarrapportering till SCB

För att kunna ta fram indikatorer om deltagare är samtliga projekt skyldiga att rapportera deltagare till SCB. Av beslutsvillkoren framgår också att Projektägaren är skyldig att informera sina deltagare om denna hantering i enlighet med instruktioner från ESF-rådet. Genom att skriva ut informationsbladet om deltagarregister nedan och dela ut det till samtliga deltagare uppfyller du som projektägare denna informationsskyldighet.

 

Pdf:er öppnas i nytt fönster.

 

Bild i högerkolumn