Logotyp på utskrifter

Genomföra

Kommissionen godkände Socialfondsprogrammet för 2014-2020 den 3 december 2014. Här kan du ta del av programdokumentet. Sist i dokumentet finns tre bilagor om utmaningar, utvärdering samt diagram. 

 

Socialfondsprogrammet 2014-2020. Pdf öppnas i nytt fönster.

 

I menyn kan du hitta svaret på vanliga frågor om hur kan genomföra ett projekt utifrån förslaget till nytt Socialfondsprogram.

Bild i högerkolumn

Jämställdhets- integrering

Att arbeta med jämställdhet inom Europeiska socialfonden är ett ska-krav. Det betyder att jämställdhet ska finnas med i allt arbete, från förberedelser av program till projektens genomförande.