Logotyp på utskrifter

Sysselsättningsstrategin

EU främjar en hög sysselsättningsnivå inom unionen. Medlemsländerna samordnar sysselsättningspolitiken genom övergripande mål och riktlinjer, den europeiska sysselsättnings-strategin.

 

När det gäller sysselsättning är målen för år 2010 bland annat att:

  • 70% av arbetskraften ska vara sysselsatt
  • 60% av den kvinnliga arbetskraften ska vara sysselsatt
  • 50% av arbetskraften i åldern 55-64 år ska vara sysselsatt.

 

Varje år omsätter medlemsstaterna dessa riktlinjer i praktiken genom nationella handlingsplaner för sysselsättningen. Handlingsplanerna granskas av kommissionen och rådet, och resultaten redovisas i en gemensam rapport om sysselsättningen.

 

Slutsatserna av de gemensamma sysselsättningsrapporterna kan leda till att riktlinjerna och de landsspecifika rekommendationerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik formuleras om.

Sveriges nationella handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning (www.regeringen.se öppnas i nytt fönster)