Logotyp på utskrifter

Strukturfonderna

Strukturfonderna är ungefär en tredjedel av EU:budget och ett viktigt instrument för att genomföra  Lissabonstrategin och Europeiska sysselsättningsstrategin, med speciellt syfte att minska skillnader i utvecklingsnivån mellan olika regioner och medlemsstater.

Det finns två strukturfonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), som för närvarande är den största strukturfonden. Sedan år 1975 har den gett stöd till uppbyggnad av infrastruktur och till produktiva sysselsättningsskapande investeringar, framförallt till företag. Läs mer hos Tillväxtverket på:
    www.tillvaxtverket.se Öppnas i nytt fönster.

  • Europeiska socialfonden (ESF), som upprättades år 1958 och som ska främja integrering på arbetsmarknaden av arbetslösa och mindre gynnade befolkningsgrupper, främst genom stöd till utbildningsåtgärder.