Logotyp på utskrifter

Socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är det främsta verktyget för Europeiska unionen när det gäller att finansiera de strategiska sysselsättningspolitiska målen. Den syftar till att förbättra EU-medborgarnas liv genom att ge dem bättre kompetens och bättre utsikter till arbete, och ska hjälpa EU-länderna att göra Europas arbetskraft och företag bättre rustade att möta nya, globala utmaningar.

 

I över 50 år har man investerat i program för att utveckla kompetens och anställbarhet. Programmen planeras av medlemsstaterna i samarbete med Europeiska kommissionen, och genomförs i form av ett flertal projekt där både offentliga och privata organisationer deltar.