Logotyp på utskrifter

EU:s sammanhållningspolitik

EU har en gemensam regionalpolitik, eller sammanhållningspolitik som den också kallas. Målen för denna politik är ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Den ska också stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen.

 

2011 presenterade EU-kommissionen den femte sammanhållningsrapporten. Vilka resultat har sammanhållningspolitiken uppnått och hur ser utvecklingen ut framöver? I rapporten lyfts bland annat Smart tillväxt, Tillväxt för alla och Hållbar tillväxt fram. Det betonas att alla regioner ska vara med, till exempel nämns de glesbefolkade norra regionerna i Sverige. Europeiska Socialfonden nämns som en viktig aktör i rapporten.

För mer information om sammanhållningsrapporten: 

 

wwww.ec.europa.eu/
regional_policy/cohesion_report.
Öppnas i nytt fönster.