Logotyp på utskrifter

Lissabonstrategin

Vid Rådets möte Lissabon i mars år 2000 lanserade stats- och regeringscheferna den så kallade Lissabonstrategin.

Mål

Lissabonstrategins övergripande mål är att EU år 2010 ska vara ”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”. En revidering av Lissabonstrategin gjordes år 2005.

EU:s Lissabonstrategi 2005 (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

 

Strategin ska vara hållbar både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Lissabonstrategins program är omfattande inom en mängd områden såsom till exempel att öka sysselsättningen och produktiviteten, hålla nere inflationen, förbättra förutsättningar för en inre marknad, försäkra tillgång till Internet, minska sociala klyftor.