Logotyp på utskrifter

Länkar om EU

Här hittar du länkar till olika sidor med EU-anknytning. (Länkarna öppnas i nytt fönster)

Bild på del av EU-flaggan 

Europeiska kommissionens webbportal

Generaldirektoratet för Sysselsättning och socialpolitik DGV employment

Kommissionens information om Socialfonden

Beskrivning av EU:s avsikter med Europeiska socialfonden och dess arbete i olika länder samt filmklipp, broschyrer och länkar. 

EU:s publikationsbyrå

För att föra EU närmare medborgarna samarbetar Publikationsbyrån kontinuerligt med EU:s institutioner, byråer och organ för att öka insynen i EU:s lagstiftning och politik.

Senaste nytt från EU

På sidan hittar du nyheter, kalendarium och videoklipp från EU:s institutioner.

Regeringskansliets EU-sidor

Här finns information om regeringens EU-politik tillsammans med nyheter om regeringens arbete i EU. Du kan löpande följa vad som händer på EU:s toppmöten, i ministerrådet och i Coreper.

Riksdagens EU-upplysning

EU-upplysningen vid Sveriges riksdag ger neutral EU-information till allmänheten om EU och det svenska medlemskapet.

Tillväxtverkets hemsida

Strukturfonderna är EU:s främsta redskap för att utjämna skillnader mellan regionerna och skapa välfärd och utveckling i hela EU. Liksom ESF-Rådet förvaltar Tillväxtverket delar av strukturfonderna.