Logotyp på utskrifter

Jubileumsåret 2017 - EU och Socialfonden fyller 60 år!

EU 60 år

EU 60 år loggaI år fyller Rom fördraget 60 år. Fördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien. Det trädde i kraft den 1 januari 1958 och kom till som en utveckling av det tidigare kol- och stålfördraget, som  bland annat syftade till att underlätta för handel mellan medlemsländerna. Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion.

 

Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen. År 1993 ändrades namnet till Europeiska unionen (EU) samtidigt som samarbetet mellan medlemsländerna både fördjupades och breddades till att även gälla utrikes- och säkerhetspolitik samt samarbete i rättsliga och polisiära frågor. Många fler har anslutit sedan dess och EU har idag 27 medlemsländer.

 

En av de första funktionerna EU beslutade att inrätta var Europeiska socialfonden, som har till uppgift att skapa liknande möjligheter för medborgare i medlemsländer med olika förutsättningar.  

Socialfonden 60 år - Vi förändrar arbetsmarknaden

ESF 60 år


Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

 

Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

 

Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

 

I år fyller vi alltså 60 år, och det vill vi givetvis uppmärksamma på olika sätt. Under veckan 6-14 maj genomförs informationskampanjen Mitt Europa. Det finns då till exempel möjlighet att besöka våra projekt på plats, när många av projekten i Sverige och i övriga EU bjuder in till öppet hus. Läs mer om Mitt Europa här.

 

Vi kommer också att synas i fler sammanhang, både publikt ute i samhället och på andra platser och i sammanhang där utveckling och tillväxt diskuteras.

 

Välkommen till jubileumsåret 2017!

Bild i högerkolumnRomfördraget undertecknas 1958

Solskenshistorier?

Tänk vad många projekt som har hunnit passera i programmen; Mål 4, Adapt, Mål 3, Equal, Socialfonden. Vi vet att många projekt på olika sätt har blivit avgörande för människor, företag och organisationer. Har du en solskenshistoria eller ett minne som du vill dela med dig av? Maila till oss på webbredaktion@esf.se.

Vitbok om EU:s framtid

Om du vill ta del av vitboken om EU:s framtid så finns den här. En vitbok är ett policydokument som sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område.

Vitbok om EU:s framtid. Tankar och scenarier fram till 2025. Pdf öppnas i nytt fönster.