Logotyp på utskrifter

ESF i EU

Hur hänger Europeiska Socialfonden (ESF) ihop med EU? Här hittar du bland annat kort information om EU 2020, EU:s sysselsättningsstrategi, Strukturfonderna och Europeiska Socialfonden.

Hur fungerar EU-fonderna? Se gärna EU-kommissionens film om hur det hänger ihop. Du kan välja språk på översättartexterna till vänster på den svarta menyn.

Det svenska Socialfondsprogrammet

De nationella strukturfondsprogrammen planeras av medlemsländerna i samarbete med Europeiska kommissionen, och genomförs i form av ett flertal projekt där både offentliga och privata organisationer deltar.

 

Svenska ESF-rådets verksamhet utgår från det operativa nationella strukturfondsprogrammet som anger inriktning och innehåll för Europeiska socialfondens stöd till Sverige.

Nationell strategi

I framtagandet av det svenska Socialfondsprogrammet har man även tagit hänsyn till den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, som tagits fram av Näringsdepartementet. 

Den nationella strategin (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Europeisk strategi

Programmet ska också bidra till att uppfylla den europeiska sysselsättningsstrategins övergripande mål om full sysselsättning, högre kvalitet och produktivitet i arbetet samt stärkt social och regional sammanhållning.

Läs mer om sysselsättningsstrategin på esf.se

Svenska Flaggan tillsammmans med EU-Flaggan