Logotyp på utskrifter

Vad kan jag söka pengar för?

Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden.

 

Det finns tre programområden:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Området omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas.

Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete

Satsningarna gäller bland annat metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Satsningarna ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Målgrupperna är unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), långtidssjukskrivna och nyanlända, främst kvinnor.

Programområde 3 - Sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga är en särskild satsning av kommissionen som går till de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga (15-24 år). I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Inspiration

Pärlbandsprojekt (.pdf) Öppnas i nytt fönster. Projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi

På rätt väg. (.pdf) Öppnas i nytt fönster. Hur projekt kan göra varaktiga avtryck.

Bild i högerkolumn