Logotyp på utskrifter

När kan jag ansöka?

Utlysningar

Svenska ESF-rådet tar emot ansökningar till Europeiska Socialfonden i olika ansökningsomgångar, så kallade utlysningar. En utlysning innebär att man under en viss tidsperiod kan lämna in en ansökan om projektfinansiering. Syftet är att få en ansökningsprocess där alla ansökningar konkurrerar på lika villkor. Villkor och förutsättningar för utlysningen beskrivs i en utlysningstext. Där anges till exempel vad projekten ska handla om och vilka som kan söka.

 

Kommande, pågående och avslutade utlysningar hittar du här:

Upphandlingar 

Svenska ESF-rådet kan även upphandla projekt. Upphandlingar styrs av lagen om offentlig upphandling och har en mer formaliserad process.

Bild i högerkolumn