Logotyp på utskrifter

Att ansöka om stöd

Ansök om stöd i projektrummet

Stödet från Svenska ESF-rådet beviljas normalt till en stödstödsökande (projektägare) vilken ansvarar för ett projekts genomförande. I projektet kan flera deltagande företag, organisationer och föreningar få stöd och dessa kallas stödmottagare.

 

Stödet från Europeiska socialfonden innebär att deltagande företag, organisationer och föreningars kostnader för projektdeltagandet (aktiviteter) helt eller delvis täcks av offentliga medel (pengar).

 

Varje deltagande företag, organisation och förening i ett projekt som mottar stöd av mindre betydelse ska fylla i en blankett om redovisning av försumbart stöd. Orsaken till detta är att Svenska ESF-rådet måste kontrollera att inget av de företag, organisationer eller föreningar som deltar i det aktuella projektet får för mycket stöd av mindre betydelse.

 

Läs mer i Information och blankett om redovisning av försumbart stöd (Docx öppnas i nytt fönster.) 

 

Projektägaren ansöker om stöd för projektet direkt i vår internettjänst projektrummet under den period som utlysningen är öppen. För att kunna använda projektrummet måste du ha ett användarkonto. Om du inte har ett användarkonto sedan tidigare skapar du det direkt i projektrummet. Om du, för att kunna förbereda dig, vill se hur en ansökningsblankett ser ut så finns den här. Ansökan ska skickas in digitalt i projektrummet.

 

Ansökningsblankett för påseende. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

OBS! Användarkonton som användes i det tidigare projektrummet 2007-2013 kan inte användas längre. 

 

Bilagor till ansökan att skicka in med post

Ansökan ska kompletteras med följande dokument. När ni har skickat in er ansökan i projektrummet, skriv ut och låt behörig företrädare skriva under följande blanketter scanna in och skicka till ESF-rådet digitalt eller med post.

Missiv - Bekräftelse av ansökan (Doc öppnas i nytt fönster.)  

Information och blankett om redovisning av försumbart stöd (Docx öppnas i nytt fönster.) 

Återtagande av ansökan om stöd

Om du har skickat in en ansökan om stöd men av någon anledning vill återta den så gör du på följande sätt, då avslutas handläggningen av ansökan om stöd.

  • Återtagande av ansökan ska ske skriftligt.
  • Återtagandet kan formuleras fritt, men ska dateras och undertecknas av behörig företrädare för stödsökande
  • Återtagandet ska sändas med post  direkt till det regionkontor som handlägger er ansökan om stöd.
  • Svenska ESF–rådet skickar en bekräftelse på att handläggningen av ansökan om stöd har avslutats till behörig företrädare.

Ansök om utbetalning i projektrummet

Om din ansökan beviljas kommer du även att kunna ansöka om utbetalning i projektrummet.

 

Hur du skapar en ansökan om utbetalning i projektrummet. Pdf öppnas i nytt fönster 


Att bifoga fil/dokument i Projektrummet

Det är fr o m 30 mars 2020 möjligt att från Projektrummet bifoga filer för ärende som gäller processerna Ansökan om stöd, Ansökan om ändring och Ansökan om utbetalning av stöd. Ladda upp filer görs i sektionen Dokument för respektive ärende. Beslut som fattas av Svenska ESF-rådet i ärende som rör tidigare nämnda processer kommer även att visas som en pdf i Projektrummet under sektionen Dokument.  

Att bifoga filer/dokument i projektrummet 

Det är från och med 30 mars 2020 möjligt att från projektrummet bifoga filer/dokument. Det gäller för alla ärenden i följande processer:

  • Ansökan om stöd 
  • Ansökan om ändring 
  • Ansökan om utbetalning av stöd

Ladda upp filer görs i sektionen dokument för respektive ärende. Beslut som fattas av Svenska ESF-rådet i ärende som rör tidigare nämnda processer kommer även att visas som en pdf i projektrummet under sektionen dokument.  

 

Handledning i hur du bifoga filer-dokument i projektrummet. Pdf öppnas i nytt fönster 

Bild i högerkolumn

Ansöka om stöd eller ansöka om utbetalning?

Det är Svenska ESF-rådets sätt att skilja mellan två processer:

Ansökan om stöd

Att söka medel för ett projekt.

Gå till Projektrummet. Öppnas i nytt fönster.  

Ansökan om utbetalning

Att söka ersättning för de kostnader projektet har haft. Ansökan om utbetalning kan ske bara när projektet redan är beviljat och har startat.