Logotyp på utskrifter
Lärare med elever i skolmiljö

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Vad är Europeiska socialfonden?

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Hur fungerar Socialfonden?

Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden. (Det motsvarar ungefär 10 procent av EU:s totala budget.) Därtill kommer medlemsländernas egna bidrag. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling. Hur pengarna fördelas mellan länderna beror på deras relativa välstånd.

 

I varje medlemsland finns en eller flera organisationer som har ansvaret för Socialfonden. I Sverige är det myndigheten Svenska ESF-rådet. Myndigheten ska se till att pengarna används enligt såväl EU:s strategier som den nationella politiken.

 

Varje land har ansvaret för att skapa ett programdokument: en plan för hur pengarna ska användas, med mål och prioriteringar. Oftast är det departement och ministerier som får uppgiften. Programdokumentet ska vara anpassat efter landets förutsättningar och aktuella utmaningar på arbetsmarknaden. Den nuvarande programperioden går mellan 2014 och 2020. I Sverige är Socialfonden uppdelad i tre programområden med olika prioriteringar.

 

Socialfondsprogrammet 2014-2020.

Populärversion av Socialfondsprogrammet. Pdf öppnas i nytt fönster.

Vem kan få stöd från Socialfonden?

Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden.

Hur söker jag pengar?

Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. Utlysningarna finns på ESF-rådets webbplats, uppdelade efter nio geografiska områden: åtta regioner samt en nationell nivå. I utlysningarna står det om projektet kan ha verksamhet i fler än en region.

 

Intresserade organisationer kan ansöka via ESF-rådets projektrum:

 

Socialfonden täcker oftast högst 50 procent av projektens kostnader – projekten själva måste också stå för en del av kostnaderna i varje enskilt projekt. 

Socialfondsinformation

Pdf:er öppnas i nytt fönster.

 

Broschyrer:

Socialfondsbroschyr (pdf)  

Populärversion av Socialfondsprogrammet. (pdf)

 

Översiktlig presentation:

Översikt Socialfonden (pdf) 

Programändring i socialfondsprogrammet (pdf)

Begreppslista 

I vår begreppslista kan du hitta förklaringar på svåra ord som kan vara viktiga att känna till om du t.ex. ska ansöka till Europeiska Socialfonden.  

Begreppslista 2020 (pdf)

Utlysningar!

Gå till respektive region för information om när de regionala utlysningarna är öppna.

Pressklipp

Fler nyheter