Logotyp på utskrifter

Delprojekt

Intresset för det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning är mycket stort bland Sveriges frivilligorganisationer.


Portmonnä och mynt

Sveriges frivilligorganisationer mobiliserade för temaåret

Intresset för det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning var mycket stort bland Sveriges frivilligorganisationer. 

Ett stort antal intresseanmälningar för att bedriva verksamheter under året kom in. 16 delprojekt beviljades och genomförde aktiviteter runt om i landet.

Svenska ESF-rådet hade det övergripande ansvaret för att genomföra temaåret i Sverige. Sensus studieförbund samordnade de olika delprojekten och deras aktiviteter. Kopplat till temaåret var också projektet ”Kompetensutveckling för processförare under Fattigdomsåret 2010” som var finansierat genom Socialfonden och drevs av ABF.

Det svenska programmet under temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning hade följande huvudmål och all verksamhet som bedrevs under året faller under något av dessa mål:

 • Kunskaps- och opinionsbildning för att medvetandegöra allmänhet, politiker och beslutsfattare, lokalt, regionalt och nationellt om fattigdom och social utestängning.
 • Mobilisering av och stöd till bland annat frivilligorganisationer och det civila samhället i kampen mot fattigdom och social utestängning i syfte att påvisa allas ansvar i den här frågan.
 • Ge de berörda människorna röst och möjlighet att ta sig ur fattigdom och utanförskap.

Följande projekt beviljades:

 1. Linnéuniversitetet: Skrift och seminarium om forskning som speglar ett föränderligt samhälle i och runt Landskrona.
 2. Sensus region Stockholm/Gotland: Teater om socialt marginaliserade.
 3. Arena Idé: Seminarier som behandlar frågeställningar som är aktuella i utsatta förorter.
 4. Socialhögskolan i Lund – Informationsskrift om ”Bostad först” enligt Lundamodellen.
 5. Sveriges Makalösa föräldrar: Kampanj om ensamföräldrars situation.
 6. Verdandi: Faktabok och handlingsplan mot fattigdom.
 7. EAPN (European Anti Poverty Network i Sverige): Ger brukarna röst genom dialogseminarier.
 8. Comintegra/Rainbow: Konferens om boende, arbete och rehabilitering av personer med drog- och alkoholberoende.
 9. ABF Malmö: Fotoutställning av hemlösa och studiecirklar för att belysa hemlösas situation.
 10. Centralförbundet för socialt arbete: Konferens om barnfattigdomens många ansikten.
 11. Tidskriften Socionomen: Temanummer om fattigdom.
 12. Stadsmissionen: Opinionsbildning om social utsatthet.
 13. Aluma/Comintegra: Reportageserie om fattigdom och social utestängning.
 14. Institutet för framtidsstudier: Seminarier om fattigdom ”Framtidsfokus”, samt temanummer om fattigdom.
 15. Göteborgs stadskansli tillsammans med socialtjänsten i Göteborg, Malmö och Stockholm: Konferens om överskuldsättning.
 16. ICSW (International Council of Social Welfare i Sverige): Presentation av rapport om barnfattigdom i Norden under konferens med Sveriges socialchefer.

Läs mer om delprojekten och om allt annat som händer inom ramen för temaåret på www.temafattigdom.se