Logotyp på utskrifter

EU:s temaår 2010

Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor. År 2010 var utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och uppmärksammades i samtliga medlemsstater med en rad aktiviteter, kampanjer och projekt.

Svenska ESF-rådet hade regeringens uppdrag att genomföra temaåret i Sverige.

Nationellt program för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (.pdf) 142 kB

Bild i högerkolumn