Logotyp på utskrifter

Socialfonden 2007-2013

Socialfonden i EU

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

 

Under perioden 2007-2013 uppgick Socialfondens budget till ungefär 750 miljarder kronor runtom i Europa.

Socialfonden i Sverige

Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995. Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Räkenskaperna rymmer hittills över 90 000 projekt och mer än 1 miljon deltagare. Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt. Under perioden 2007–2013 har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden.

Program och urvalskriterier

Socialfondsprogrammet 2007-2013 (.pdf) Öppnas i nytt fönster Slutversion 070925.

En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 (.pdf) Öppnas i nytt fönster Näringsdepartementet november 2007