Logotyp på utskrifter

Växtkraft Mål 3

Växtkraft Mål 3 pågick åren 2000-2006. Växtkraft Mål 3 är avslutat och det går inte att söka stöd.

 

Programmet syftade till att stärka individens ställning i arbetslivet och gav stöd till projekt som utvecklade människors kompetens och skapade förutsättningar för konkurrenskraftiga och lönsamma företag. Målet för programmet var ökad sysselsättning, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

 

Växtkraft Mål 3 medfinaniserade kompetensutveckling av anställda, enmansföretagare, långtidsarbetslösa och långtidssjuka. Projektägare har  exempelvis varit företag, organisationer eller verksamheter inom offentlig sektor.

 

Slutrapport Växtkraft Mål 3

Bild i högerkolumn