Logotyp på utskrifter

Equal

Equal-programmet pågick åren 2000-2006. Equal-programmet är avslutat och det går inte att söka stöd.

 

Genom Equal-programmet har EU och Sverige satsat resurser för att alla människors förmåga, kompetens, och utvecklingsmöjligheter ska tas till vara i arbetslivet, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. 1,5 miljard kr har gått till att starta projekt i Sverige. All projektverksamhet har inkluderat samarbete med partnerskap i andra EU-länder.

 

Projektresultat och nya samarbetsformer lever vidare och utvecklas, inte minst i de åtta Nationella temagrupperna (NTG) som bildats.  NTGerna fungerar som paraplygrupper för alla Equalpartnerskap och arbetar med att sprida och förädla projektresultat och påverka politiker, tjänstemän och andra förändringsaktörer.

 

Arbetet inom Equal organiserades i så kallade utvecklingspartnerskap. Tanken var att flera samverkanspartner - till exempel från offentlig förvaltning, näringsliv eller ideella organisationer - går samman och utveckla idéer, arbetssätt och metoder för att motverka diskriminerande strukturer.

Slutrapport utvärdering Halvtid II 2005-10-30

Slutrapport halvtidsutvärdering Equal 2003-11-20
samt bilagor

Slutrapport Equal