Logotyp på utskrifter

Program år 2000-2006

Under åren 2000-2006 genomförde ESF-rådet programmen Equal och Växtkraft Mål 3. Dessa är nu avslutade och det går inte längre att söka stöd.

Equal

Genom Equal-programmet har EU och Sverige satsat resurser för att alla människors förmåga, kompetens, och utvecklingsmöjligheter ska tas till vara i arbetslivet, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. 1,5 miljard kr har gått till att starta projekt i Sverige. All projektverksamhet har inkluderat samarbete med partnerskap i andra EU-länder.

Växtkraft Mål 3 

Växtkraft Mål 3 syftade till att stärka individens ställning i arbetslivet och gav stöd till projekt som utvecklade människors kompetens och skapade förutsättningar för konkurrenskraftiga och lönsamma företag. Växtkraft Mål 3 medfinaniserade kompetensutveckling av anställda, enmansföretagare, långtidsarbetslösa och långtidssjuka. Projektägare har  exempelvis varit företag, organisationer eller verksamheter inom offentlig sektor.