Logotyp på utskrifter

Slutkonferens

Den 20 maj genomförde ESF-rådet sin slutkonferens för Integrationsfonden i samarbete med Malmö stad. Slutkonferensen var en del av tredagarseventet C/O stad 2014, med fokus på miljonprogramsområden i förvandling.

Filmer

Ta del av konferensens tre panelsamtal och lyssna till intressanta diskussioner kring nyanländas hälsa, den interkulturell dialogens nytta och fallgropar samt den idéburna sektorn roll i dagens integrationsarbete.

 

Här kan du läsa mer i konferenstidningen

 

I menyn till vänster kan du hitta de tre filmerna från konferensen.

ESF-rådet tackar alla medverkande, åhörare och samarbetspartners för en intressant dag!

Bild i högerkolumn