Logotyp på utskrifter

Om Integrationsfonden

EU

Integrationsfonden ingår i EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, det så kallade SOLID-programmet, tillsammans med Flyktingfonden III, Återvändandefonden (Migrationsverket) och Gränsfonden (Rikskriminalpolisen).

Sverige

Integrationsfonden i Sverige förvaltas av Svenska ESF-rådet. Integrationsfonden disponerar i Sverige 20-30 miljoner kronor om året i projektmedel som medfinansieras med lika mycket av projekten. Specifika prioriteringar medför 75 procent i medfinansiering av fonden. År 2011 kommer cirka 24 miljoner kronor kunna fördelas. ESF-rådet fattar beslut om stöd.

Övergripande mål

Ett centralt mål är att bidra till att EU:s 11 gemensamma grundprinciper för integration introduceras, vidareutvecklas och tillämpas i Sverige. Programmet har huvudfokus på frågor om kulturmöten, religion, egenmakt, social integration och värdegrund och fungerar därmed som ett viktigt komplement till Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden.  

Sammanfattning EU:s elva grundprinciper för integration (.pdf) Öppnas i  nytt fönster

Syfte

Syftet med Integrationsfonden är att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från land utanför EU.

Målgrupp

Målgrupp är i huvudsak de som nyligen kommit hit genom anhöriginvandring, och inte asylsökande eller kvotflyktingar. 
Mer specifik är det:

  • Anhöriginvandrare (dock inte anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande inom den sk två-årsramen
  • Personer som fått uppehållstillstånd av så kallade synnerligen ömmande omständigheter (och anhöriga till dessa)
  • Arbetskraftsinvandrare (dock inte säsongsarbetare, forskare och sk experter)