Logotyp på utskrifter

Integrationsfonden 2007-2013

Integrationsfonden är avslutad

Integrationsfonden gav stöd till projekt som förbättrade systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från länder utanför EU.

 

Integrationsfondens programperiod pågick till och med 2013. Stöd kommer inte att beviljas för nya projekt.  

 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, kommer att ersätta Europeiska Integrationsfonden samt de två fonderna Flyktingfonden och Återvändarfonden. Den nya fonden kommer att  förvaltas av Migrationsverket.