Logotyp på utskrifter

Horisontella principer

Med horisontella principer avses perspektiv som ska beaktas i hela projektprocessen från att idén föds till det att projektet slutredovisas. Precis som Socialfonden ska Fead arbeta med de horisontella principerna:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • Likabehandling och icke-diskriminering