Logotyp på utskrifter

Författningar

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit följande förordning för Fead:

 

Den svenska regeringen har antagit följande förordning för Fead.

 

Europaparlemetet och Rådets Förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 (Pdf, öppnas i nytt fönster) 

>> Förordning (EU) 2018/1046 omfattade EU:s budgetförordning, ändringar av förordningarna (EU) 223/2014 Förordningen för Fead m fl samt upphävande av (EU) 966/2012 EU:s budgetförordning