Logotyp på utskrifter

Ledamöter

Här hittar du de organisationer som regeringen har utsett ska ingår i Feads Övervakningskommitté har utsedd ledamöterna. Länkar till alla organisationer öppnas i nytt fönster.

 

Organisation: Ledamot: Suppleant:
Socialdepartementet

Karin Hjelmer

Vakant
Forte Ulla Wallin Vakant
Forum – idéburna organisationer
med social inriktning
Göran Pettersson Vakant
Frälsningsarmén Per-Uno Åslund  Vakant 
Göteborgs stad Ragnhild Ekelund Barbro Strömblad
Läkare i världen  Sofia Rönnow Pessah Lena Thurang
Länsstyrelserna Margareta Johansson  Vakant
Kronofogdemyndigheten  Lars Klint Vakant
Nätverket för utsatta EU-medborgare  Mats Åberg  Sven Hovmöller
Polisen 
 
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,
Hälsa och Likabehandling, RFHL
Mikael Zeander Antonny Illes
Romano Pasos Research Centre

 

 
Rädda barnen

Alexandra Fritzon

Emil Grönwall
Röda korset Johanna Saunders Linda Beskow
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOIS
 
Socialhögskolan, Lunds universitet Hans Swärd Marcus Knutagård
Socialstyrelsen

Anette Agenmark

 
Stockholms stad Gertrud Brorsson  
Sveriges kommuner och landsting, SKL Leif Klingensjö Kristina Cunningham
Sveriges kristna råd Jacob Evertsson  
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner Kjell Larsson Susanne Svensson
Verdandi Kerstin Källander Rasken Andréasson