Logotyp på utskrifter

Upphandling

Eftersom Fead är offentliga medel behöver varje köp av tjänst ske på ett öppet sätt där alla relevanta aktörer får offerera. Det kan redan i ansökningsfasen vara bra att tänka på då offereringsprocesser kan ta tid. Offentliga aktörer styrs i det här fallet av lagen om offentlig upphandling.