Logotyp på utskrifter

Kan jag ändra projektet?

Mycket kan hända under ett projekts gång som kan föranleda att projektet behöver ändras. Ha alltid en dialog med Svenska ESF-rådet och låt inte förändringarna bara dyka upp när du redovisar i Projektrummet.