Logotyp på utskrifter

Hur ska jag organisera mitt projekt?

Det är viktigt med bred samverkan i Fead. Deltagande organisationer ska lägga upp sitt arbete så att insatserna kan nå målgruppen på bästa möjliga och enkla sätt.

 

Projekten behöver sätta av mycket resurser för uppsökande verksamhet och att deltagarna kan på frivillig basis tacka ja att delta i insatserna. Att involvera målgruppen i behovsanalyser och att genom dialog hitta lösningar är viktigt!

 

Precis som alla projekt behövs en styrfunktion i projektet, olika arbetsgrupper eller referensgrupper.