Logotyp på utskrifter

Förskott

En ansökan om förskott bedöms av Svenska ESF-rådet i varje enskilt fall. Det är ingen given rättighet att få förskott.

 

För att förskott ska bli aktuellt förutsätts att sökande kan antas ha en tillräckligt god operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att genomföra ett projekt i enlighet med vad som fastställs i beslutet om stöd. Vid bedömningen om förskott tas hänsyn till om sökande exempelvis har obetalda skatteskulder, andra skulder eller om en stödsökande kan ställa säkerhet.

 

Förskott får utgå med hälften av det beviljade stödbeloppet, dock högst med 250 000 kronor.

Att ansöka om förskott

Ni ansöker om förskott i Projektrummet. Här finns anvisningar:

Hur du skapar en ansökan om förskott (Pdf öppnas i nytt fönster)

 

I ansökan ska ni ange vilket förskottsbelopp ni ansöker om och motivera varför ni behöver förskottet. Observera att maxbeloppet 250 000 kronor gäller för hela projektperioden. Det går inte att ansöka om 250 000 kronor vid projektstart och ytterligare förskott senare under projektperioden.

 

ESF-rådet kan begära in information som redogör för projektets kassalikviditet, soliditet, saldobesked från Skatteverket samt underlag från Kronofogdemyndigheten, kreditupplysningsföretag och Upplysningscentralen.