Logotyp på utskrifter

Ta del av styrande dokument

När du ansöker om ett projekt inom Fead bör du vara påläst på delar av programförslaget, som beskriver innehållet och ramarna för fonden. Det kommer att underlätta ansökningsprocessen och sätta just ditt projekt i ett större sammanhang.

 

Utlysningstexten

Sätt dig noga in i den utlysning som du/ni vill ansöka till.

Tips!

www.eumedborgareisverige.se är till för dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och söker vägledning gällande lagar och rättigheter för EU-medborgare som vistas i Sverige.