Logotyp på utskrifter

Ansök i projektrummet

Du kan för närvarande lämna in din ansökan i projeltrummet. Observera att projektrummet är anpassat för Socialfonden.

 

Skillnaderna är dessa:


Budgetfälten

I Fead gäller endast faktiskt havda kostnader och indirekta kostnader tillåts inte. Samtliga kostnader registreras under respektive kostnadsslag i budgeten. Undantaget är löner registreras som ”Köp av tjänst” och rubriceras ”Projektpersonal”. Då  Svenska ESF-rådets  systemet automatiskt räknar ut 15 procent indirekta kostnader på personal enligt krav i Socialfonden. I Fead används två faser: analys- och planeringsfas samt genomförande- och avslutsfas, därför ska kostnaderna per utgiftsslag särregistreras för analys- och planeringsfasen samt genomförande- och avslutsfasen.

 

Indirekta kostnader

Ska vara noll, då inget har registrerats i fältet för personal. Indirekta kostnader tillåts inte i Fead.

 

Projektrummet hittar du i navigeringsmenyn högst upp på sidan.

  

Ansöka om stöd eller ansöka om utbetalning?

Det är Svenska ESF-rådets mål att skilja mellan två processer:

Ansökan om stöd

Att söka medel för ett projekt.

Ansökan om utbetalning

Att söka ersättning för de kostnader projektet har haft. Ansökan om utbetalning kan ske bara när projektet redan är beviljat och har startat.