Logotyp på utskrifter
Bortvänd människa sittande på en bänk

Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt - Fead. Förkortningen Fead står för Fund for European Aid to the Most Deprived.

 

Det kräver nära samarbete och starkt engagemang från civilsamhället som möter Fead:s målgrupper. Det svenska programmet arbetar med insatser för social inkludering. Sverige, Holland, Danmark och Tyskland har valt det här spåret. Övriga medlemsländer har valt spåret att dela ut mat och kläder. Sverige fokuserar på två områden  samhällsorientering och hälsofrämjande insatser.

 

Samhällsorientering handlar om olika slags information. Informationen kan ges skriftligt och muntligt samt göras tillgänglig på deltagarnas hemspråk. Samhällsorienterande information kan vara till exempel:
  • Vägbeskrivning till härbärgen eller dusch och toalettrum
  • Villkor, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige

 

Hälsofrämjande omfattar insatser som ska förbättra hälsa eller förebygga ohälsa hos projektdeltagare. Det handlar om att göra det möjligt för deltagare att upprätthålla:

  • Personlig hygien 
  • Dagliga rutiner
Projekten kan informera, samordna eller genomföra insatser för att tillmötesgå eller förebygga dessa behov i samverkan med andra aktörer på området.

De horisontella principerna – allas lika möjlighet

De så kallade horisontella principerna bör vara en integrerad del av Feads förhållningssätt och ingå i alla projekt - från planering, programmering, genomförande till övervakning och utvärdering. Dessa riktlinjer är indelade i jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

  • Jämställdhet – kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter
  • Tillgänglighet – förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i syfte att förbättra integrationen i arbetsliv och utbildning
  • Icke-diskriminiering – diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, fundktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning
  • Ekologisk hållbarhet – valbar – att bidra till en kraftig reducering av miljörisker och användandet av ändliga naturresurser

Beviljade projekt

Nu kan du ta del av vilka de första beslutade Fead-projekten är.

Till beviljade projekt

Tidplan 2020

22 april - Övervakningskommittén

Prognos över beslut och utbetalningar

Prognos Fead 20201023 (öppnas i nytt fönster)

Kommentarer 20201023 (öppnas i nytt fönster)

 

Utbetalningsplan till EU-komissionen

Utbetalningsplan 2020-07-31 

Kontakta oss

Telefonväxel

020-33 33 90

Öppet vardagar 8:00 - 16:30 

Fax

08-579 171 01

Postadress

Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle

Faktureringsadress

Svenska ESF-rådet, FE 195, 838 80 FRÖSÖN

Besöksadress

Drottninggatan 9, plan 3
(ingång via Gallerian Nians huvudingång alt. via trapphuset Drottninggatan 9)

E-post

esf@esf.se

Kontakt

Nationella enhetens medarbetare

 

E-post till ESF-rådets medarbetare skiver du med förnamn.efternamn@esf.se
ersätt å och ä med a samt ö med o.

Pressklipp Fead

Fler nyheter