Logotyp på utskrifter

Lättläst

Här beskrivs Svenska ESF-rådet på lättläst svenska.

 

ESF är en förkortning för Europeiska socialfonden.
Europeiska socialfonden är ett av EU:s sätt att öka
sysselsättningen och tillväxten i medlemsländerna.
Svenska ESF-rådet tar hand om Europeiska socialfonden
i Sverige.

 

Svenska ESF-rådet är en myndighet,
som arbetar under Arbetsmarknadsdepartementet.

ESF-rådet har ett huvudkontor och 8 regionala kontor.

 

Den högsta chefen på ESF-rådet är Lars Lööw.
Han är generaldirektör. 

 

Svenska ESF-rådet styrs också av den
Europeiska sysselsättningsstrategin.

 

Sysselsättningsstrategin är de regler
för hur medlemsländerna ska arbeta för
att minska arbetslösheten och öka den
ekonomiska tillväxten.

 

De fonder som Svenska ESF-rådet har hand
om heter Socialfonden och Fonden för dem
som har det sämst ställt.

 

Socialfonden och Fonden för dem
som har det sämst ställt
finansierar
olika projekt. Pengar kan sökas vid olika
tillfällen, så kallade utlysningar.

 

Projekten ska stärka människors ställning i
arbetslivet och på så sätt öka den ekonomiska
tillväxten och sysselsättningen.

 

Allt arbete som stöds av Europeiska socialfonden
ska också motverka diskriminering
och öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

Deltagare i projekten kan vara anställda, arbetslösa,
sjukskrivna eller egna företagare.
Privatpersoner kan inte få ESF-pengar.

 

Du som är arbetslös kan prata med din
arbetsförmedling. Där kan du fråga om du kan
vara med i projekt för arbetslösa.

 

Du som är sjukskriven kan prata med
Försäkringskassan. Där kan du fråga om
du kan vara med i projekt för sjukskrivna.

Kontakta oss

Om du vill höra mer om Svenska ESF-rådet och våra fonder är du också välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefonväxel

020-33 33 90

Öppet vardagar 8:00 - 16:30 

Besöksadress

Svenska ESF-rådets huvudkontor
Kansligatan 14
Gävle

För regionkontoren se de regionala sidorna här på esf.se.

E-post

esf@esf.se


E-post till ESF-rådets medarbetare skiver du med 
förnamn.efternamn@esf.se,
ersätt å och ä med a
samt ö med o.