Logotyp på utskrifter
Bild på man bakom förstoringsglas

Utvärdering

Ett förbättrat programgenomförande

Mycket stort fokus läggs på uppföljning och utvärderingen av verksamheten, på såväl program- som projektnivå denna programperiod. Syftet är att bidra till lärande och god styrning under pågående projektverksamhet.

 

Uppföljning och utvärderingsinsatserna ska stödja och förbättra projekt- och programgenomförandet genom en skå kallad Ongoing evaluation-metodik, på svenska kallas detta, lärande utvärdering, följeforskning, genomförandeutvärdering etc.

Öppna samordningsmetoden

Samarbetet kring sysselsättningsstrategin som bygger på den så kallade öppna samordningsmetoden är en viktig del vad gäller resultatgenerering. Metoden innefattar gemensamma målsättningar och riktlinjer, övervakning och uppföljning med hjälp av indikatorer och rekommendationer samt utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan medlemsstaterna.

Genomförandeutvärdering

Ongoing evaluation eller på svenska; genomförandeutvärdering, lyfts fram vid utvärdering av program och projekt. I Socialfondsprogrammet finns det också ett antal fastställda indikatorer som skall rapporteras till kommissonen och regeringen. Dessa indikatorer återspeglar de förväntade målen samt uppföljningsaspekter.

Utvärdering av Socialfonden

Här kan du ta del av utvärderarnas slutrapport för Europeiska Socialfonden 2007-2013.

Slutrapport (.pdf) Öppnas i nytt fönster.