Logotyp på utskrifter

Socialfondsrapporter till regeringen

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

 

De senaste rapporterna hittar du i vänstermenyn.

Bild i högerkolumn

Indikatorrapportering i projekt

För dig som driver ett Socialfondsprojekt finns information om hur du ska redovisa indikatorer under Genomföra/Uppföljning: