Logotyp på utskrifter
Bild på kvinna bakom kulram

Rapporter och publikationer

Europeiska Socialfonden ska ge ett mervärde till den nationella och regionala politiken genom att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya idéer. Socialfondsprojekt ska också sträva efter att utveckla och föra vidare sina resultat efter projektens slut. 

 

Vi följer våra fonder ur många olika parametrar för att kunna bedöma nyttan och värdet av fonderna. Förhoppningsvis bidrar det till en fortsatt utveckling av socialfonden.  

 

Här kan du ta del av rapporter och publikationer som beskriver de resultat och mervärden som fonderna har bidragit till under programperioden 2014-2020.

 

Genomföranderapporter

Se de årliga genomföranderapprterna för Europeiska socialfonden, som skickades till EU-kommissionen.

Till rapporterna.

Socialfondsrapporter

Se de årliga socialfondsrapporterna som skickades till regeringen.

Till rapporten.