Logotyp på utskrifter
Bild på ett folkhav av människor

Projektbanken 2007-2013

I vår projektbank för Europeiska socialfonden 2007-2013 finns de projekt som har beviljas stöd av Svenska ESF-rådet under perioden. Här kan du söka och läsa fakta och projektbeskrivningar om projekten. Vi fyller också på med slutrapporter och slututvärderingar av projekten i möjligaste mån.